AN00790_.wmf (5684 bytes)  

Utlånsreglement

               utdrag

 

Alle med fast adresse i Norge kan låne i biblioteket.

Låneren er ansvarlig for alt materiell som blir lånt i hans navn.

Lånetiden er 4 uker for bøker. Lånet kan fornyes inntil 3 ganger om ikke boken er reservert av en annen

Lånetiden for videoer er én uke

Om vi må etterlyse bøker og videoer mer enn 2 ganger, vil det bli et gebyr på kr. 30,-.