Steinalderboplasser i Hasvik -

10 000 års spor etter bosetting.

wpe8.jpg (7097 bytes) Sørøya har noen av de eldste sporene etter menneskelig aktivitet i Norge. På Slettnes, på innsiden av øya, finner man bosetnings-spor datert helt tilbake til ca 9 000 år f.Kr. Øya har altså vært bebodd i over 11 000 år!

Flere steder langs veien mellom Hasfjord og Sørvær kan man tydelig se rester etter steinalderboplasser. På stedet Hasvik finnes det tre lokaliteter. Tre av dem ligger rundt flyplassområdet, et felt ved Hollenderbakken og to felt på østsiden av flyplassen.

Mot Hasfjord finner man mange tufter på Løksletta, helt ytterst i fjorden. Det finnes også lokaliteter i Korsvika. Tapesvollen ( se senere på siden) er her meget tydelig.

Mot Breivikbotn finner man mange felt i Risvåg.

Mellom Breivikbotn og Sørvær er det tre lokaliteter som er lett synlige. Den første finnes i Sarset, 50 meter bak hytta som står der. Neste lokalitet finnes i Sandvika. Her ser man også tydelige strandvoller ( tapesvoller) som de ligger på. Det samme er tilfelle i Årvik. Her går strandvollen på tvers av hele dalen og det er til sammen 18 tufter i forbindelse men den.

Hasvik i steinalderen. 10 000 - 2 000 år f.Kr.

Eldre steinalder.
I eldre steinalder ( 10 000 - 4 500 f.Kr ) hadde man ikke hus. Menneskene hadde en omflakkende livsstil, der de for det meste bodde i telt. Det er derfor vanskelig å finne spor
etter disse boplassene uten å se under torva ( noe som er forbudt ved lov! ).

Yngre steinalder.
I
yngre steinalder ( 4 500 - 1 800 f.Kr ) begynte menneskene å ta opp en mer stabil bosettningsform. De begynte å bydde hus, og restene etter disse husene kan man finne i hele Hasvik kommune. De kan i dag ses som runde, ovale eller firkantede fordypninger i bakken.

Da disse husene ble bygget sto vannet mye høyere enn i dag. Isen, som hadde dekket hele Europa, presset ned landmassene. Da isen forsvant, begynte landet igjen å stige. Derfor finner vi sporene etter våre forfedre langt inne på land i dag.

Tapes-vollen.

wpe9.jpg (5818 bytes) Oversikten viser hvordan landet har hevet og senket seg på Sørøya de siste 20 000 årene.

Ut fra kurven kan vi se at det for ca 6 000 år siden var en periode der landstigningen og havet steg like raskt. I denne perioden ble det dannet en kraftig strandvoll. Denne kalles for Tapes-vollen. På Sørøya finnes Tapes-vollen i dag ca 10 meter over havet. Det er i forbindelse med denne vollen at man finner de fleste sporene etter steinaldermenneskenes hus.

Tekst: Torbein Kvil Gamst.