BD04908_.WMF (15808 bytes) Noen nyttige lenker i
Bibliotek-Norge

Bibliotekvakten
Spør biblioteket på SMS
Biblioteknett Norge
Finnmarksbibliotekene
Hasvikinger på nett
Måsegget, lokalavis for Hasvik
Norge no - offentlig informasjon
Startsiden- søkesider